Komisja Wydawnicza Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego:

 • prof. dr hab. Barbara Kowalik (Instytut Anglistyki),
 • dr Katarzyna Foremniak (Katedra Italianistyki),
 • dr Anna Górajek (Instytut Germanistyki),
 • prof. dr hab. Jacek Perlin (Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich)
 • dr Anna Pochmara (Instytut Anglistyki),
 • dr Magdalena Roguska (Katedra Hungarystyki),
 • dr hab. Judyta Zbierska-Mościcka (Instytut Romanistyki),
 • Redaktorzy tomów:
 • prof. dr hab. Barbara Kowalik
 • dr Anna Pochmara-Ryżko
 • dr Katarzyna Foremniak
Acta Philologica. Wszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 0065–1524