Redakcja:

prof. dr hab. Barbara Kowalik
Anna Pochmara (literaturoznawstwo i kulturoznawstwo),  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Katarzyna Foremniak (językoznawstwo),  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Adres redakcji:
ul. Hoża 69
00-681 Warszawa

Acta Philologica. Wszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 0065–1524