» Acta
mobile_menu
remove_menu
» Acta
Acta Philologica
to pismo naukowe Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego, Profil tematyczny czasopisma wytyczają w praktyce kierunki studiów oferowane na Wydziale, tj. studia w zakresie filologii angielskiej, romańskiej, iberyjskiej, węgierskiej, fińskiej oraz włoskiej, jak również na kierunkach germanistyka, iberystyka oraz studia filologiczno-kulturoznawcze.

Publikacje w
Acta Philologica
odzwierciedlają najnowsze trendy badawcze w dziedzinach językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa oraz przekładoznawstwa.
Do druku przyjmowane są artykuły w językach Wydziału: polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, portugalskim, włoskim, węgierskim oraz fińskim.
Corocznie ukazują się dwa numery pisma: tom literaturoznawczo-kulturoznawczy oraz tom językoznawczy.
czytaj więcej...
Publikuj z nami!
Komisja Wydawnicza Wydziału Neofilologii UW zaprasza do zgłaszania artykułów naukowych do czasopisma Acta Philologica
czytaj więcej...
» Acta
» Acta