» Acta
mobile_menu
remove_menu
» Acta
Acta Philologica
to pismo naukowe Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego, Profil tematyczny czasopisma wytyczają w praktyce kierunki studiów oferowane na Wydziale, tj. studia w zakresie filologii angielskiej, romańskiej, iberyjskiej, węgierskiej, fińskiej oraz włoskiej, jak również na kierunkach germanistyka, iberystyka oraz studia filologiczno-kulturoznawcze.

Publikacje w
Acta Philologica
odzwierciedlają najnowsze trendy badawcze w dziedzinach literaturoznawstwa i kulturoznawstwa. Do druku przyjmowane są artykuły w językach Wydziału: polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, portugalskim, włoskim, węgierskim oraz fińskim.
czytaj więcej...
Publikuj z nami!
Zapraszamy do nadsyłania oryginalnych artykułów naukowych oraz recenzji monografii naukowych w dyscyplinach literaturoznawstwo i kulturoznawstwo z zakresu filologii angielskiej fińskiej, francuskiej, hiszpańskiej, niemieckiej, portugalskiej, węgierskiej i włoskiej.
czytaj więcej...
» Acta
» Acta