Komisja Wydawnicza Wydziału Neofilologii UW

zaprasza do zgłaszania artykułów naukowych

do czasopisma

Acta Philologica

(nry 51 oraz  52)

 

Prosimy o przesłanie tekstów w terminie do 31.03.2017.

 

Jesteśmy zarejestrowani w bazach CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities), Index Copernicus i Academica.

 

Wskazówki dla autorów:

 1. Przyjmujemy zgłoszenia językoznawcze, literaturoznawcze oraz kulturoznawcze.
 2. Publikujemy artykuły w dziewięciu językach: polskim, angielskim, fińskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, portugalskim, węgierskim oraz włoskim.
 3. Wersję elektroniczną artykułów należy wysłać w załączniku e-maila, a w treści wiadomości podać numer telefonu kontaktowego.
 4. Zgłoszenia literaturoznawcze i kulturoznawcze prosimy nadsyłać na adres: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .
 5. Zgłoszenia językoznawcze prosimy nadsyłać na adres  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .
 6. Nadsyłane teksty muszą być oryginalne, wcześniej niepublikowane i niezgłoszone do publikacji w innym czasopiśmie.
 7. Do nadsyłania artykułów zapraszamy także doktorantów, których teksty znajdą się w sekcji Dobry początek.
 8. Artykuł należy przygotować w formacie .doc. lub .docx, a nazwę pliku utworzyć według schematu: nazwisko_imię_afiliacja. Prosimy nie umieszczać danych osobowych ani w tekście, ani we właściwościach pliku.
 9. Objętość tekstu nie powinna przekraczać 15 stron z podwójną spacją między wierszami (około 6 000 słów).
 10. Przed tekstem artykułu należy umieścić streszczenie w języku angielskim o długości nieprzekraczającej 10 wierszy, a także 5–8 słów kluczowych również w języku angielskim.
 11. Wszystkie artykuły są poddawane podwójnej, anonimowej recenzji. Formularz recenzji jest dostępny na naszej stronie internetowej: http://acta.neofilologia.uw.edu.pl.
 12. Wytyczne dotyczące redakcji tekstu oraz dokumentacji źródeł znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce Dla autorów:

a)    Wskazówki dla tekstów literaturoznawczych i kulturoznawczych oparte są na systemie MLA:

http://acta.neofilologia.uw.edu.pl/index.php/dla-autorow/wskazowki-dla-autorow/literatura-i-kulturoznawstwo.

b)    Wskazówki dla tekstów językoznawczych oparte są na systemie APA: http://acta.neofilologia.uw.edu.pl/index.php/dla-autorow/wskazowki-dla-autorow/jezykoznawstwo.

 

 

Acta Philologica. Wszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 0065–1524